Skip to Main Content
H.G.  Davis
Sheriff H.G. Davis
Term: 1931 - 1934