Skip to Main Content
H.G.  Davis
Sheriff H.G. Davis
Term: 1939 - 1940